css3menu.com

 


Nieuwe mededelingen


* * * * * *


Bericht van de Raad van Beheer:

Vanaf 1 januari 2018 is het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gewijzigd, in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.
Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden.
De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:
“Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”
Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum.
Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
Wij zijn verplicht deze wijziging door te voeren in het VGR.
Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeven wij het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen.
Ook behoeft deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.


* * * * * *


16-02-2018 : De wandeling van district Noord, die gepland stond voor aanstaande zondag, gaat niet door.

12-02-2018 : Senioren aangepast.

29-01-2018 : Redactie aangepast.

28-01-2018 : Informatie over de Jonge Honden- & Veteranendag en het inschrijfformulier geplaatst.

27-01-2018 : De foto's van de Jaarprijswinnaars 2017 geplaatst: Korthaar reu, Korthaar teef, Langhaar reu, Langhaar teef en Jeugdhond.

26-01-2018 : Eindstand jaarprijswinnaars 2017 geplaatst.

25-01-2018 : Dekmelding geplaatst.

23-01-2018 : Jaarverslag 2017 bij Bestuursmededelingen geplaatst.

22-01-2018 : Aangepast fokreglement geplaatst.

17-01-2018 : Activiteitencommissie Noord aangepast.

07-01-2018 : Geboortebericht geplaatst en het rekeningnummer van de winkel aangepast.

29-11-2017 : De puntentelling bij de tussenstand van de Jaarprijswinnaars geplaatst.

22-11-2017 : Een zittende knuffel met vaatje in de winkel geplaatst.

20-11-2017 : Allerlei nieuwe artikelen in de winkel geplaatst.

16-11-2017 : De tekst onder de foto bij jaarprijswinnaars aangepast en de data voor 2018 bij Activiteiten ingevuld.

30-10-2017 : Aankeuring d.d. 22 oktober j.l. geplaatst.

29-10-2017 : Dekreuenlijst aangepast.

26-10-2017 : Het fotoalbum van de Jonge Honden- en Veteranendag 2017 onder 'Foto's' > 'H.S.B.C. algemeen' geplaatst.

21-10-2017 : Bestuursmededeling 21-10-2017, Huishoudelijk Reglement Hollandsche Sint Bernard Club ingangsdatum 6 oktober 2017 en Statutenwijziging Hollandsche Sint Bernard Club ingangsdatum 6 oktober 2017 bij Bestuursmededelingen geplaatst.

17-10-2017 : Het fotoalbum van de herfstwandeling van District Noord d.d. 15-10-2017 onder 'Foto's' > Districten > Noord geplaatst.

12-10-2017 : De tussenstand van de Jaarprijswinnaars geplaatst.

11-10-2017 : Het oude emailadres van Myriam Nelissen weer terug geplaatst: quadromacho@planet.nl.

17-08-2017 : Een link naar de facebookpagina geplaatst.

29-05-2017 : Link naar het fotoalbum van het weekend en de clubdag van District Zuid 2017 onder 'Foto's' > Districten > Zuid geplaatst.

26-05-2017 : Activiteitencommissie West en Bestuur aangepast.

24-05-2017 : Groepsfoto van de Jaarprijswinnaars geplaatst.

12-04-2017 : Foto's van de winnaars van de Kampioensclubmatch 2017 geplaatst.

11-04-2017 : Link naar het fotoalbum van de Kampioensclubmatch 2017 geplaatst.

26-03-2017 : Een nieuwe knop in de menubalk gemaakt voor de enquête.

19-03-2017 : Enkele links toegevoegd.

08-02-2017 : Ras standaard aangepast.

25-01-2017 : Link naar het fotoalbum van de wandeling van District West d.d. 22-01-2017 onder 'Foto's' > Districten > West geplaatst.
naar top

.