css3menu.com

 ENQUÊTE voor al onze leden !


Beste leden van de Hollandsche Sint Bernard Club

Graag vragen wij een paar minuten van uw tijd en verzoeken u vriendelijk deze enquête in te vullen.
Soms is het nodig dat men als vereniging even pas op de plaats maakt en zich gaat afvragen: zijn we op de goede weg met onze vereniging ?
Wij nodigen u dan ook uit om deze kleine enquête online in te vullen en vervolgens op "Verzenden" te drukken, het komt dan vanzelf binnen bij het secretariaat van onze vereniging.
U kunt ook clubblad nummer 1 van 2017 erbij nemen, daarin staat de enquête ook, en ze vervolgens per post versturen.

Alvast onze hartelijke dank voor de te nemen moeite, uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Hollandsche Sint Bernard Club

Hoe lang bent u al lid van de HSBC ?

aspirant lid, < 1 jaar lid
1 t/m 5 jaar lid
6 t/m 10 jaar lid
11 jaar of langer lid


Kunt u met vragen met betrekking tot uw Sint Bernard terecht bij iemand binnen de HSBC ?

ja
nee
niet nodig
bij de fokker
anders . . .
. . . namelijk:


Hoeveel levende Sint Bernards heeft u op dit moment ?

geen
1
meerdere


Bent u op de hoogte van de verschillende clubactiviteiten van de districten ?

ja
nee
anders . . .
. . . namelijk:


Welke HSBC clubactiviteiten zijn voor u van belang om te bezoeken ?
Wilt u met cijfers aangeven hoe belangrijk het voor u is ?
1 = heel belangrijk
2 = belangrijk
3 = niet van belang

Jaarvergadering (algemene ledenvergadering):
Fokkersbijeenkomst:
Kampioenschapsclubmatch:
Jonge honden- en veteranendag:
Districten clubdag:
Wandeling in verschillende districten:
Barbecue in verschillende districten:
Honden tentoonstelling niet georganiseerd door HSBC:
Heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten ? Zo ja, welke ?:


Zou u zelf wel eens willen helpen bij het organiseren van een activiteit van de districten ?

ja - graag onderaan uw telefoonnummer doorgeven
nee
doe ik al
anders . . .
. . . namelijk:


Vindt u de HSBC website goed toegankelijk ?

ja
nee
anders . . .
. . . namelijk:

Overige opmerkingen . . .


Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:
De HSBC heeft een privacy policy AVG dat u kunt vinden op de website www.sint-bernard-hond.nl en handelt conform de bepalingen neer gelegd in die policy.
Verwerking van uw persoonsgegeven vindt enkel plaats middels uw toestemming.naar top