css3menu.com

 



HEUPDYSPLASIE (HD)



Heupdysplasie (HD) is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Sommige honden ondervinden of kunnen hier ernstige hinder van ondervinden. Er zijn echter ook honden met meer of mindere ernstige misvormingen van de heupgewrichten, die daarvan geen last lijken te hebben. De beoordeling van het gangwerk geeft onvoldoende informatie over de toestand van de heupgewrichten. Juiste informatie hierover kan uitsluitend via röntgenfoto’s worden verkregen.
Voor een goede beoordeling van de heupgewrichten is een röntgenfoto van de hond in rugligging nodig.
Het VerenigingsFokReglement van de Hollandsche Sint Bernard Club stelt een HD-onderzoek verplicht!
Officieel röntgenen kan bij de Sint Bernard vanaf de leeftijd van 18 maanden.
Er mag gefokt worden met de uitslagen A, B en C, waarbij C uitsluitend gepaard mag worden aan A of B.
Honden met HD D of HD E zijn binnen onze rasvereniging uitgesloten voor de fokkerij.

Onderstaand een overzicht van de verschillende definitieve “FCI-beoordelingen”:
HD A (0, vrij, -) betekent dat de hond röntgenologisch vrij is van heupdysplasie, wat echter niet betekent dat de hond geen “drager” van de afwijking kan zijn.
HD B (1, overgangsvorm, Tc) betekent dat op de röntgenfoto’s geringe veranderingen zijn gevonden, die weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij geen directe betekenis kan worden toegekend.
HD C (2, licht positief, +/-) of HD d (3, positief, +) betekent dat bij de hond duidelijke veranderingen, passend in het ziektebeeld van heupdysplasie zijn gevonden.
HD E (4, optima forma, +) betekent dat de heupgewrichten ernstig misvormd zijn.

© Hollandsche Sint Bernard Club
Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hollandsche Sint Bernard Club.








naar top