css3menu.com

 


COMMISSIE FOKKERIJ ADMINISTRATIE


ENKELE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR T.A.V. DE FOKKERIJ

Het bestuur heeft in een bestuursvergadering van 2012 de volgende besluiten genomen:

Gratis lidmaatschap:
Vanaf 1 januari 2013 wordt aan nieuwe kopers van een Sint Bernardpuppy een gratis lidmaatschap aangeboden. Dit lidmaatschap gaat in op het moment dat de fokker de gegevens van de puppykoper doorgeeft en is 12 maanden geldig. Deze nieuwe aspirant leden krijgen het clubblad en mogen deelnemen aan de activiteiten binnen de vereniging, zij hebben echter geen stemrecht tijdens vergaderingen. Het zijn aspirant leden totdat de eerste contributiebetaling is voldaan. Uiteraard is dit alleen van toepassing voor pups gekocht bij een fokker in Nederland die aangesloten is bij de H.S.B.C. Natuurlijk is het zaak dat al onze fokkers hier bekendheid aan geven en er ook aan meewerken.

Met ingang van 22 april 2022 heeft het bestuur besloten dit gratis lidmaatschap ook aan te bieden aan Nederlandse mensen die in buitenland een pup (met stamboom) kopen. Mensen die daarvoor in aanmerking willen komen kunnen zich melden bij het secretariaat van de vereniging.

Het VerenigingsFokReglement (VFR)
Het gewijzigde VerenigingsFokReglement (VFR) is aangepast in de ALV van 3 april 2022 en inmiddels goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Dit VFR treedt in werking op 1 september 2022.

Taken commissie:

Alles betreffende dekaangifte, geboorteformulieren en uitslagen röntgenfoto's sturen naar secretariaat fokkerij-administratie:

Mw. M. Nelissen-Franssen
Gansbaan 64
6231 LP Meerssen
Telefoon 043-364 3867
Email: quadromacho@planet.nl

Voor alle betalingen aangaande bovenstaande zaken, penningmeester:

Mw. T. Bouwman-Boere
Hondsdraf 9
3434 CK Nieuwegein
Telefoon: 030-608 18 86
Email: theabouwman@planet.nl
IBAN: NL15 INGB 0000 9197 95 / BIC: INGBNL2A
t.n.v. Hollandsche Sint Bernard Club te Nieuwegeinnaar top