css3menu.com

 
INSCHRIJFFORMULIER

KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH OP ZONDAG 29 OKTOBER 2023

Hollandsche Sint Bernard Club


Locatie: Sportcentrum Beusichem, Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem.

Deze kampioenschapsclubmatch wordt georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.


Keurmeester:
De heer John Wauben uit Nederland keurt alle ingeschreven Sint Bernards.


Naam van de hond:
NHSB nummer:
Geboortedatum:
Langhaar Korthaar
Reu Teef
Vader:
Moeder:
Fokker:
Eigenaar:
Adres:
Postcode:
Woonplaats en land:
Telefoonnummer:
E-mail:

Ingeschreven kan worden in de volgende klassen:

De dag van de tentoonstelling dient uw Sint Bernard de leeftijd bereikt te hebben voor die klas waarin men wenst in te schrijven.


Vink aan welke klas u inschrijft (slechts 1 klas is mogelijk):

Jongste puppyklas, van 4 tot 6 maanden
Puppyklas, van 6 tot 9 maanden
Jeugdklas, van 9 tot 18 maanden
Tussenklas, van 15 tot 24 maanden
Openklas, 15 maanden of ouder
Fokkersklas, vanaf 9 maanden - 1e eigenaar is tevens de fokker
Kampioensklas, vanaf 15 maanden (kopie titel toevoegen)
Veteranenklas, vanaf 8 jaar

De collectieve klassen van deelneming worden als volgt gedefinieërd:
(Een hond mag slechts in de Fokkerijklas, de Koppelklas of de Nakomelingenklas worden ingeschreven, indien hij ook in een andere klas is ingeschreven. Voor het overige mag een hond slechts in één klas worden ingeschreven.)

Vink aan welke klas u inschrijft:

Fokkerijklas: minimaal 3 en maximaal 5 honden van dezelfde fokker (dezelfde haarvariëteit), niet noodzakelijkerwijs in diens eigendom.
Koppelklas: reu en teef van dezelfde eigenaar (dezelfde haarvariëteit)
Nakomelingenklas: Een reu of teef met minimaal 3 en maximaal 5 nakomelingen uit de eerste generatie.


Contactadres secretariaat: Myriam Nelissen-Franssen, Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen, telefoon 043 – 3643867. Email: quadromacho@planet.nl

De inschrijvingen sluiten onherroepelijk op 15 oktober 2023 om 24.00 uur !!!

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
Door inzending van het inschrijfformulier stemt de inzender/exposant in met het feit dat zijn/haar gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de KCM zelf, eventueel behaalde prijzen en kampioenschappen, evenals ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
Door inzending van het inschrijfformulier gaat de inzender/exposant akkoord met het publiceren van de naam en woonplaats in de catalogus van deze KCM !
Door inzending van het inschrijfformulier gaat de inzender/exposant akkoord met het publiceren van te maken foto’s tijdens deze KCM !
Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.


Inschrijfgeld: € 35,00 per hond (vanaf de 2e hond van dezelfde eigenaar € 32,50) jongste puppyklas en puppyklas € 25,00 per hond.
Inschrijven in de fokkerij- en/of koppelklas en/of nakomelingenklas is geheel gratis.
Het inschrijfgeld dient, gelijktijdig met uw inschrijving, te worden gestort op rekeningnummer NL15 INGB 0000 9197 95/BIC: INGBNL2A t.n.v. Hollandsche Sint Bernard Club te Nieuwegein. Graag o.v.v. Kamp. Clubmatch 2023.

 • De bijzondere voorwaarden (tentoonstellingsregels), de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing.
 • Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier.
 • Door in te schrijven aanvaart u de rechtsmacht van de Raad van Beheer en verklaart u bekend te zijn met het gestelde in het Kynologisch Reglement en kunt u zich nimmer op onbekendheid hiermee beroepen.
 • NB: ook voor een KCM wordt verwezen naar de regels van de FCI omdat a. de raad van Beheer de internationale regels volgt. b. de uitgenodigde keurmeester FCI-keurmeester is en zich dient te houden aan de regels voor exterieurkeurmeesters van de FCI.
 • De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties of door middel van titerbepaling waarvan de geldigheid aantoonbaar is en is opgenomen in het Europees dierenpaspoort.
 • Dit (Europees) dierenpaspoort (van de ingeschreven hond(en) dient u bij zich te hebben en dient u, op verzoek van de organisatie, te kunnen overleggen. Dit gestelde is ook van toepassing voor bezoekers die hun hond meenemen!
 • De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
 • De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.


 • Nadat u op "Verzenden" heeft geklikt, ontvangt u binnen korte tijd een email als inschrijfbevestiging.
  Indien u géén bevestigingsemail krijgt, graag even contact opnemen met Myriam Nelissen-Franssen, Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen, telefoon 043 – 3643867.
  Of per mail: quadromacho@planet.nl