css3menu.com

 95 JAAR H.S.B.C. KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH OP ZONDAG 31 OKTOBER 2021 TE BEUSICHEM


GOED NIEUWS! Het besluit is genomen, onze KCM 2021 gaat door!

HEEL BELANGRIJK: toegang tot de hal in Beusichem alleen met een Coronatoegangsbewijs!
Dit betekent dat iedere deelnemer en bezoeker van dit evenement genoemd bewijs dient te tonen in combinatie met zijn/haar identiteitsbewijs.
Het coronatoegangsbewijs krijg je als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 13 jaar.
Wij zijn genoodzaakt hierop te controleren en verzoeken u dan ook vriendelijk deze regels te volgen.

WICHTIG: Zugang zur Halle in Beusichem nur mit einen Corona Zertifikat!
Das bedeutet, das jeder Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung diesen Nachweis zusammen mit seinem Personalausweis vorlegen muss.
Sie erhalten dieses Covid Zertifikat, wenn Sie vollständig geimpft sind, eine gültige Genesungsbescheinigung oder ein negatives Testergebnis haben, das höchstens 24 Stunden alt is. Dies gilt auch für Kinder ab 13 Jahren.
Wir sind verpflichtet, dies zu überprüfen und bitten Sie daher, diese Regeln zu beachten.

VERY IMPORTANT: access to the hall in Beusichem only with a Corona access card!
This means that every participant and visitor of this event has to show this proof in combination with his/her identity card.
The Corona access card is issued when you are fully vaccinated, have a valid recovery certificate or a negative test result of maximum 24 hours old. This also applies to children of 13 years and older.
We are forced to check this and therefore kindly ask you to follow these rules.

Per slot van rekening willen we toch graag een klein beetje het 95-jarig bestaan van onze rasvereniging vieren!Deze Kampioenschapsclubmatch (en de naam zegt het al: met CAC) wordt wederom gehouden in Sportcentrum Beusichem, Rijsbosch 3, 4112 MB te Beusichem.
Een mooie locatie met voldoende ruimte om ook de honden uit te kunnen laten!
Aanvang keuringen 10.00 uur, de zaal is open vanaf 08.30 uur.
Uiteraard zorgen wij ook dit jaar weer voor een goed gevulde prijzentafel en een leuk aandenken voor elke exposant.
De uitgenodigde keurmeester (conform het besluit van de ALV) is de heer Bent Brohus Christiansen uit Denemarken.
De beste korthaar en de beste langhaar van de dag kunnen de titel Clubwinnaar 2021 verdienen, mits de kwalificatie 1 uitmuntend behaald wordt.

De “clubwinkel” is uiteraard aanwezig en er wordt een tombola gehouden met veel mooie prijzen!

Alvorens over te gaan tot het administratieve deel nog een aantal standaard opmerkingen, indien iets niet duidelijk is moet u geen enkele belemmering voelen om even Myriam of Thea te bellen:
043-3643867 of 030-6081886. Liever een paar keer te veel bellen dan één keer te weinig.

Het inschrijfgeld dient gestort te worden op rekeningnummer: NL46 INGB 0004 4706 98 t.n.v. HSBC Evenementen te Nieuwegein, dit o.v.v. KCM 2021! De keuringen beginnen om 10.00 uur!
Denk ook aan het comfort van uw viervoeter(s), een deken, waterbak enz. zijn geen overbodige luxe.
Stoeltjes voor u zelf zijn ook heel handig. En denk aan een speldje om uw startnummer op uw kleding te bevestigen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 voor de eerste hond, vanaf de tweede hond (van dezelfde eigenaar) € 20,00. Goedkoper is het voor de kleine “sterretjes” (jongste puppy’s en puppy’s) hiervoor geldt het inschrijfgeld van € 15,00.

Uiteraard zien wij ook heel graag een mooi aantal veteranen opdraven die dag! Als uw “oudje” nog in een goede conditie verkeerd, laat hem/haar dan ook eens zien!
Inschrijvingen voor de koppel- en fokkerijklas zijn geheel gratis.

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN GESLOTEN !!!

Tot slot, wat is een catalogus (A4-formaat zwart-wit) zonder de vele advertenties en vele positieve succeswensen van liefhebbers en fokkers onderling over de keuringen van de clubmatch.
U kunt natuurlijk ook een foto van uw trouwe viervoeter plaatsen met de nodige tekst. Het maakt niet uit hoe vrolijk u de advertentie maakt, de prijs is nog vrolijker!
Voor slechts € 15,00 per pagina mag uw creatieve geest zijn slag slaan. Een halve pagina is natuurlijk ook van harte welkom voor slechts € 10,00.
Mocht uw creativiteit u in de steek laten, neem dan even contact met ons op dan maken wij voor u een hele mooie advertentie! U kunt hiervoor contact opnemen met Myriam Nelissen 043-3643867.
Een beker schenken zou het organiserende team en de winnaar van de betreffende beker ook zeer op prijs stellen.

Wij hopen in elk geval velen van u te mogen begroeten op 31 oktober 2021 in Beusichem.

Namens het bestuur,

Myriam Nelissen-Franssen (secretaris)

naar top