css3menu.com

 VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE HOLLANDSCHE SINT BERNARD CLUB


IN GEWIJZIGDE VORM INGAANDE OP 23 MAART 2015MEDEDELING VAN HET BESTUUR


Het VFR (VerenigingsFokReglement) van de H.S.B.C. voorziet niet in afspraken hoe om te gaan met epilepsie. Hierdoor kan het idee ontstaan dat fokkers binnen onze vereniging met honden fokken die lijden aan epilepsie.

Dit is zeker niet het geval. De afgelopen decennia is het nog nooit voorgekomen dat lijders aan epilepsie zijn ingezet voor de fokkerij. Dit is een afspraak die nooit op papier is gezet, daarom is het goed om dit in het VFR aan te gaan passen.

Voorgestelde wijzigingen in het VFR dienen eerst nog door de ALV goedgekeurd te worden en worden tijdig aan de leden toegestuurd.
(De cursieve tekst is aanvulling/wijziging).


De wijzigingen (besproken met de fokkers dd. 23 juni 2019) die in elk geval voorgesteld zullen gaan worden zijn:

4.3 Aandoeningen:

met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
* Epilepsie
* Dilaterende Cardio Myopathie
* HD D (positief)
* HD E (optima forma)
* ED graad II (2)
* ED graad III (3)
* Note: een combinatie waaruit lijders aan epilepsie zijn voortgekomen mag niet herhaald worden.
* Note: heupdysplasie: honden met de uitslag HD C mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de uitslag HD A of HD B.
* Note: elleboogdysplasie: honden met de uitslagen grensgeval of graad 1 mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de uitslag vrij.4.3.1 Epilepsie

Honden die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet. Een combinatie wordt niet herhaald, indien in een eerder nest van deze combinatie epilepsie is geconstateerd.2 Fokregels:
Artikel VII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1 Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon, haar kleinzoon of haar halfbroer.
Pups, voorgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).
>>> Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan: een teef mag niet gedekt worden door haar oom.

2.3 Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 24 maanden zijn.
2.3 Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 36 maanden zijn.


Toevoegen aan 3.5:

Note: Wijziging 3.5 is op 2 (twee) december 2017 vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer.


3.6 Keizersnede: Een teef mag niet meer voor de fokkerij gebruikt worden indien zij tweemaal een geboorte d.mv. een keizersnede heeft ondergaan.
20 oktober 2019

Fokreglement

naar top