css3menu.com

 De laatste nieuwtjes / mededelingen / aanpassingen voor deze site kunt u vinden via het knopje Nieuws in de menubalk.
Bijgewerkt op 02-07-2024

Onze vereniging is ook te vinden op Facebook


Welkom op de site van de vereniging, die voor het 98-ste jaar actief is om Sint Bernardliefhebbers bij elkaar te brengen.

Hiervoor organiseert de vereniging door het gehele land een scala aan activiteiten, zoals wandelingen, clubdagen, jongehondendagen en clubmatches. Dit zijn allemaal laagdrempelige activiteiten waar wij u als introduceé graag willen begroeten en hopen dat deze activiteiten u voldoende inspiratie geven om uiteindelijk lid te worden van onze vereniging.
Wilt u eerst ons gratis informatie pakket ontvangen, geen probleem, u kunt deze hiermee aanvragen.

Om alle activiteiten en Sint Bernardnieuwtjes goed te kunnen volgen geven we een clubblad uit dat u, als lid, elke 3 maanden in uw brievenbus gaat aantreffen. Als actief lid wordt u ook uitgenodigd om eens een leuk stukje over uw ervaringen met uw Sint Bernard etc te schrijven. U mag het natuurlijk ook beperken tot alleen het lezen van artikelen in het clubblad.
De Sint Bernards die van hun oude dag genieten kunt u opgeven voor de seniorenlijst. Hierdoor kunnen we allemaal een beetje meegenieten van de oudjes.

Wat is een Sint Bernardliefhebber zonder een gezonde Sint Bernard, hiervoor wordt gezamenlijk met de fokkers van ons ras veel tijd, geld en energie geïnvesteerd in gezondheidsonderzoek.
De fokkers van onze vereniging hebben zichzelf de verplichting opgelegd om, voordat met een Sint Bernard wordt gefokt, deze te laten onderzoeken op heupdysplasie en elleboogdysplasie. De hiervoor gemaakte röntgenfoto's worden beoordeeld bij de veterinaire universiteit te Utrecht. Elke potentiële puppykoper kan hierom vragen bij de betreffende fokker.
Rond 1970 is het onderzoek naar heupdysplasie begonnen en komt deze ziekte, heden ten dage, binnen het Sint Bernardras slechts sporadisch voor. Onderzoek naar elleboogdysplasie is rond 1998 gestart. Dit heeft er in de afgelopen jaren toe geleid dat deze ziekte ook bijna niet meer voorkomt binnen ons ras.
Voorts wordt een Sint Bernard onderworpen aan een exterieurkeuring waarbij, middels de rasstandaard, wordt gelet op anatomie, gezondheid, uiterlijk, karakter enz.. Een Sint Bernard moet natuurlijk wel op een Sint Bernard blijven lijken en gezond zijn. ​V​oorafgaand aan de exterieurkeuring dient de hond door een dierenarts onderzocht te worden, waarbij uiteraard een goede gezondheid voorop staat. De raskeurmeester kijkt ook of de betreffende Sint Bernard ook de rastypische eigenschappen heeft (Van nature vriendelijk. Een rustig tot levendig temperament; waakzaam.)
Van elke Sint Bernard wordt een rapport opgesteld en de reuen die met voldoende beoordeeld zijn, worden op de dekreuenlijst geplaatst.

Door allerlei mogelijke oorzaken moet jammer genoeg soms een trouwe Sint Bernard herplaatst worden. De vereniging is al sinds vele jaren actief in het herplaatsen van Sint Bernards. Dit doen we voor Sint Bernards met en zonder stamboom. De Sint Bernard zonder stamboom heeft tenslotte ook gevoel. Dit betreft Sint Bernards van leden, niet leden of zelfs Sint Bernards die in een asiel terecht zijn gekomen. Weet u toevallig ergens een Sint Bernard in een asiel te zitten, geef deze door aan onze oudere honden bemiddeling!

Heeft u op- of aanmerkingen over onze site, schroom niet en stuur even een mailtje.

Namens het bestuur,

Myriam Nelissen-Franssen, secretaris.naar top